Hypotheekaftrek

Hypotheekrenteaftrek berekenen

Berekening

Aftrekbare kosten voor hypotheek en woning

Welke kosten vallen er onder de hypotheekaftrek?

In het algemeen kunnen we stellen dat alle rente en kosten die betaald zijn voor de eigenwoningschuld, voor zover deze zijn gebruikt voor aankoop, verbouwing of onderhoud van de eigen woning of voor de afkoop van erfpacht voor de eigenwoningschuld, aftrekbaar zijn van de belasting. De rente en kosten die niet gebruikt zijn voor de eigenwoningschuld zijn dus niet aftrekbaar.
De rente en kosten die u van de inkomstenbelasting mag aftrekken zijn verdeeld in kosten die jaarlijks kunnen worden afgetrokken en eenmalig aftrekbare kosten. Onder de kosten die u jaarlijs mag aftrekken valt de hypotheekrente. Deze mag over maximaal 30 jaar worden afgetrokken.
Er zijn echter ook kosten die u eenmalig kunt aftrekken. Dat zijn kosten die u maakt voor het afsluiten van de hypotheek. De kosten die u heeft gemaakt voor de aankoop van de woning zelf, mag u niet aftrekken. In het volgende overzicht geven wij aan wat u volgens de belastingwetgeving (2012) eenmalig mag aftrekken.

Aftrekbare kosten (woning en hypotheek)

 • Betaalde rente van leningen/hypotheken voor financiering van de koop van uw woning (ook wel  eigenwoningschuld genoemd)
 • Betaalde rente van leningen/hypotheken voor financiering van kosten die samenhangen met het afsluiten van de lening voor de koop van uw eerste woning. Denk aan bijvoorbeeld de afsluitprovisie.
 • Betaalde rente van leningen/hypotheken voor financiering van kosten die samenhangen met de koop, de verbouwing of het onderhoud van uw woning. Denk bijvoorbeeld aan de notariskosten.
 • Betaalde rente van leningen voor de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming
 • Betaalde boeterente of oversluitkosten
 • Notariskosten en kadastrale rechten voor de hypotheekakte
 • Periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming
 • De betaalde bouwrente die betrekking heeft op de periode na het sluiten van de voorlopige koopovereenkomst
 • De afsluitprovisie en andere bemiddelingskosten voor het verkrijgen van de hypotheek of lening
 • Van bovenstaande kosten mag u niet meer aftrekken dan 1,5% van de totale schuld met een maximum van € 3.630. Heeft u meer kosten gemaakt dan deelt u het bedrag boven het maximum door het aantal jaren van de looptijd van de lening. Dit bedrag mag u dan gedurende de looptijd alsnog jaarlijks aftrekken.
 • Taxatiekosten (alleen voor het verkrijgen van de hypotheek of lening)
 • Kosten voor van de aanvraag van een Nationale Hypotheek Garantie
 • In bepaalde gevallen mag ook de rente en kosten van een verbouwingsdepot of een nieuwbouwdepot eenmalig worden afgetrokken.

Zoals u kunt lezen is de lijst redelijk uitgebreid. Het aantal kosten dat voor aftrek in aanmerking komt kan door de belastingdienst gewijzigd worden. Wij raden u dan ook aan om voor de meest actuele rente en andere aftrekbare kosten de website van de belastingdienst te raadplegen. Hier vindt u de kosten die u niet kunt aftrekken.

berekenen